Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Dróg i Mostów
al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
Kierownik KDiM: 091-449-49-46
Sekretariat KDiM: 091-449-40-36, pokój 177
e-mail: kdim@zut.edu.pl
NIP: 852-254-50-56; REGON: 320588161
SKŁAD OSOBOWY
KIEROWNIK KATEDRY

Prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk

tel. 091-449-49-46
pokój 179
e-mail:
Alicja.Solowczuk@zut.edu.pl
strona:

    PRACOWNICY SAMODZIELNI


dr hab. inż. Paweł Mieczkowski

tel. 091-449-49-05
pokój 256
e-mail:
Pawel.Mieczkowski@zut.edu.pl

    ADIUNKCI


dr inż. Jacek Czarnecki

tel. 091-449-41-44
pokój 184
e-mail:
Jacek.Czarnecki@zut.edu.pl


dr inż. Janusz Hołowaty

tel. 091-449-46-13
pokój 182
e-mail:
Janusz.Holowaty@zut.edu.pl


dr inż. Robert Jurczak

tel. 091-449-40-36
pokój 420
e-mail:
robertjurczak@wp.pl


dr inż. Stanisław Majer

tel. 091-449-41-46
pokój 180
e-mail:
Stanislaw.Majer@zut.edu.pl

    ASYSTENCI


mgr inż. Bartosz Budziński

tel. 091-449-41-46
pokój 178
e-mail:
Bartosz.Budzinski@zut.edu.pl
strona: www.bbudzinski.zut.edu.pl

mgr inż. Przemysław Gardas

tel. 091-449-49-46
pokój 419
e-mail:
p.gardas@wp.pl


mgr inż. Dominik Kacprzak

tel. 091-449-41-46
pokój 178
e-mail:
Dominik.Kacprzak@zut.edu.pl

POZOSTALI PRACOWNICY

Sekretariat Katedry Dróg i Mostów
Specjalista
mgr Agata Misztal
tel. sekr. 091-449-40-36
pokój 177
e-mail sekr: kdim@zut.edu.pl
e-mail: Agata.Misztal@zut.edu.pl
Laboratorium Drogowe


Specjalista
Danuta Szynaka

tel. 091-449-49-05
pokój 288
e-mail: szynakad@zut.edu.plLaboratorium Drogowe

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
Kierownik:
dr inz. Stanisław Majer
tel. 091-449-41-46


Sekretariat:
mgr Agata Misztal
tel. 091-449-40-36, pokój 177


Laborant: Danuta Szynaka
tel. 091-449-49-05

e-mail:
kdim@zut.edu.pl