Publikacje dr inż. Janusz Hołowaty

  2014
 1. Hołowaty J., Arch footbridge over an inner ring-road for a developing urban area (Kładka łukowa na obwodnicą śródmiejską dla rozwijającego się obszaru miejskiego). American Journal of Environmental Engineering and Science, Vol.1, No. 4, September 2014, USA, s. 73-79. on line: http://www.openscienceonline.com/journal/archive?journalId=716
 2. Hołowaty J., Refurbishment of a historic truss viaduct (Przebudowa historycznego wiaduktu kratowego). American Journal of Environmental Engineering and Science, Vol.1, No. 4, September 2014, USA, s. 79-84. on line: http://www.openscienceonline.com/journal/archive?journalId=716
 3. Wichtowski B., Hołowaty J., Thermal actions and insolation effects in free standing steel industrial chimneys (Obciążenia termiczne i efekty nasłonecznienia w wolnostojących stalowych kominach przemysłowych). American Journal of Environmental Engineering and Science, Volume 1, Issue 5, November 2014, USA, s. 99-103 on line: http://www.openscienceonline.com/journal/archive?journalId=716
 4. Wichtowski B., Hołowaty J., Initial tension forces in guys of steel industrial chimneys at adjustment phase (Siły wstępne w odciągach stalowych kominów przemysłowych w fazie regulacji). American Journal of Environmental Engineering and Science, Volume 1, Issue 5, November 2014, USA, s. 104-109 on line: http://www.openscienceonline.com/journal/archive?journalId=716
 5. Biliszczuk J., Hołowaty J., Onysyk J., Sadowski K., Toczkiewicz R., Mosty betonowe wznoszone metodą sekcja po sekcji. Monografia. Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej. Tom 6. DWE, Wrocław 2014.
 6. Hołowaty J., Porównanie pełzania i skurczu betonu konstrukcyjnego w mostach - potrzeba wprowadzenia Eurokodów. Mosty nr 1/2014, s. 43-47
 7. Wichtowski B., Hołowaty J., Ocena właściwości stali konstrukcyjnej modernizowanego mostu na linii kolejowej nr 353. Inżynieria i Budownictwo nr 8, 2014, s. 429-434
 8. Biliszczuk J., Hołowaty J., Onysyk J., Sadowski K., Toczkiewicz R., Budowanie mostów betonowych metodą przęsło po przęśle. Mosty nr 5/2014, s. 22-27
 9. Hołowaty J., Creep in cement concrete in conventional models (Pełzanie betonu cementowego w modelach konwencjonalnych). AMCM 2014 - 8th International Conference - Analytical Models and new Concepts in Concrete and Masonry Structures. Wrocław, Poland, June 16-18, 2014, s. 140-141 +CD
 10. Hołowaty J., Deformability of cement concrete in Eurocode 2 (Odkształcalność betonu cementowego w Eurokodzie 2). AMCM 2014 - 8th International Conference - Analytical Models and new Concepts in Concrete and Masonry Structures. Wrocław, Poland, June 16-18, 2014, s. 190-191 +CD Hołowaty J., Jurkowski D., Zimny G., Refurbishment of a footbridge at a railway station junction (Modernizacja kładki dla pieszych na węzłowej stacji kolejowej). 5th International Conference Footbridges 2014 "Past, Present & Future". London, 16-18 July 2014, s. 164-165 + CD
 11. Hołowaty J., The concept of a truss footbrige with a double deck (Koncepcja budowy kładki dla pieszych o dwóch pomostach). 5th International Conference Footbridges 2014 "Past, Present & Future". London, UK 16-18 July 2014, s. 408-409 + CD
 12. Hołowaty J., Jurkowski D., Falsework for stage span-by-span construction of a dual twin rib bridge (Rusztowania w etapowej budowie przęsło-po-przęśle dwujezdniowego wiaduktu z przęsłami dwudźwigarowymi). Istanbul Bridge Conference. Istanbul, Turkey 11-13 August 2014, streszcz. s. 62 + on line: www.istanbulbridgeconferencr.org
 13. Hołowaty J., Adapting a prestressed concrete bridge for cyclists and to provide nesting sites to house martins. (Dostosowanie mostu z betonu sprężonego do ruchu rowerzystów i zapewnienie miejsc lęgowych jaskółkom). 37th IABSE International Symposium - Engineering for Progress, Nature and People, Madryt, Spain, September 3-5, 2014, s. 706-707 + CD (8 s.)
 14. Hołowaty J., Live load distribution in a composite road bridge. Numerical models and load tests (Rozdział obciążeń ruchomych w moście zespolonym. Modele numeryczne i próbne obciążenie). The 7th European Conference on Steel and Composite Structures - Eurosteel, Napoli 2014 - "Research, design and construction". Napoli, Italy, September 10-12 2014, s. 719-720 + CD (6 s.)
 15. Hołowaty J., Wichtowski B., Material testing on a steel frame bridge. Steel properties in a 80 year-old bridge (Badania materiałowe stalowego mostu ramowego. Parametry stali w 80-letnim wiadukcie). The 7th European Conference on Steel and Composite Structures - Eurosteel, Napoli 2014 - "Research, design and construction". Napoli, Italy, September 10-12 2014, s. 719-720 + CD (6s.)
 16. Hołowaty J., What's new in creep of concrete in fib Model Code 2010? (Co nowego w pełzaniu betonu w modelu fib MC 2010?). CCC 2014 - Central European Congress on Concrete Engineering - Concrete Offers for Period of Economic Recovery. Liberec, Czech Republic, October 1-2, 2014, streszczenie + w.elektr. s. 1-6
 17. Hołowaty J., Contemporary models for shrinkage in cement concrete (Współczesne modele skurczu betonu cementowego). CCC 2014 - Central European Congress on Concrete Engineering - Concrete Offers for Period of Economic Recovery. Liberec, Czech Republic, October 1-2, 2014, streszczenie + w.elektr. s. 1-6
 18. Hołowaty J., Shaping of concrete viaducts on loop ramps on an urban interchange with standard falsework systems (Kształtowanie wiaduktów betonowych na łącznicach miejskiego węzła drogowego za pomocą systemowych deskowań i rusztowań). The Fourth International fib Congress 2014, Mumbai "Improving Performance of Concrete Structures". Mumbai, India, 10-14 February, 2014, s. 511-513 + CD
 19. Hołowaty J., Jurkowski D.: Deskowania drewniane w budowie mostów betonowych. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Współczesne technologie budowy mostów. Wrocław, 27-28 listopada 2014 r. s. 265-272
 20. Hołowaty J., Odkształcalność betonu według Eurokodu 2. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Współczesne technologie budowy mostów. Wrocław, 27-28 listopada 2014 r. s. 419-429 Wichtowski B.,
 21. Hołowaty J., Badania złączy spawanych w mostach stalowych według wymagań Euronorm. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Współczesne technologie budowy mostów. Wrocław, 27-28 listopada 2014 r. s. 447-455 Wichtowski B., Hołowaty J., Badania udarnościowe stali zlewnej mostów kolejowych. Inżynieria i Budownictwo nr 1, 2014, s. 28-32
 22. Hołowaty J., Usability of numerical models for live load distribution in a composite slab bridge deck (Przydatność modeli numerycznych do rozdziału obciążeń ruchomych w zespolonym pomoście mostu drogowego). Recent Advances in Computational Mechanics (eds T. Łodygowaski, J. Rakowski & P. Litewka). CRC Press. Roca Baton, London, New York, Leiden 2014, s. 73-78 + CD
 23. Hołowaty J., Upgrading of a reinforced concrete road bridge (Podniesienie parametrów i przebudowa żelbetowego mostu drogowego). American Journal of Environmental Engineering and Science, Vol.1, No. 3, July 2014, USA, s. 51-56. on line: http://www.openscienceonline.com/journal/archive?journalId=716

 24. 2013
 25. Hołowaty J., Wichtowski B., Badania właściwości stali składanej estakady kolejowej SEK-500, [w]: Monografia "Eksploatacja, utrzymanie budynków i obiektów budowlanych" Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego. Wydział Nauk Technicznych. Zakład Budownictwa. BUDOWNICTWO. Kielce, 15 październik 2013 r., s. 15-26
 26. Hołowaty J., Wichtowski B., Aspekty projektowo-wykonawcze związane z remontem blachownicowego mostu kolejowego. XIX Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza "Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania". Międzyzdroje, 4-6 czerwca 2013 r., s. 7-22
 27. Wichtowski B., Hołowaty J., Udarność stali zlewnej starych mostów kolejowych. XIX Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza "Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania". Międzyzdroje, 4-6 czerwca 2013 r., s. 23-36
 28. Hołowaty J., Zimny G., Uszkodzenia bezpodsypkowej nawierzchni tramwajowej Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Miejskie obiekty mostowe. Wrocław, 21‑22 listopada 2013 r., s. 497-506
 29. Hołowaty J., Jurkowski D., Rusztowania mostowe w budowie estakad betonowych na gruntach słabych w Szczecinie. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Miejskie obiekty mostowe. Wrocław, 21‑22 listopada 2013 r., s. 277-286
 30. Hołowaty J., Wzmocnienie i poszerzenie mostu drogowego w Drawsku Pomorskim. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Miejskie obiekty mostowe. Wrocław, 21‑22 listopada 2013 r., s. 461-169
 31. Hołowaty J., Pełzanie i skurcz betonu w konstrukcjach mostowych - potrzeba wprowadzenia Eurokodów. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Miejskie obiekty mostowe. Wrocław, 21‑22 listopada 2013 r., s. 343-352
 32. Hołowaty J., Partial Collapse of Bridge Falsework and Salvage Technique (Częściowe zawalenie się rusztowania mostowego i sposób usunięcia awarii). Fifth International Conference on Forensic Engineering - Informing the Future with Lessons from the Past, London, UK, 16-17 April, 2013, Wielka Brytania, s. 8 + ver. elekr.
 33. Hołowaty J., Technology of Concrete Placement in Bridge Decks for S5/S10 Expressway Extension (Technologia betonowania ustrojów nośnych mostów na rozbudowywanej drodze ekspresowej S5/S10). Proceedings of fib Symposium Tel-Aviv 2013 "Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction". Tel-Aviv, Israel, 22-24 April, 2013, Izrael, s. 439-442
 34. Hołowaty J., Wichtowski B., Testing the Properties of Structural Cast Steel (Flußstahl) in Old Railway Bridges (Badanie właściwości stali zlewnych konstrukcyjnych w starych mostach kolejowych). IABSE Conference Rotterdam 2013 - Assessment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructure, Rotterdam, The Netherlands, May 6-7, 2013, Holandia, s. 170-171
 35. Hołowaty J., Removing Weak Spots from Railway Lines. (Usuwanie słabych miejsc z linii kolejowych). IABSE Conference Rotterdam 2013 - Assessment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructure, Rotterdam, The Netherlands, May 6-7, 2013, Holandia, s. 242-243
 36. Hołowaty J., Concepts for a movable bridge (Koncepcje mostu zwodzonego). ICSA 2013 Second International Conference - Structures and Architecture: Concepts, Applications and Challenges. Guimaraes, Portugal, July 24-26, 2013, s. 313-314
 37. Hołowaty J., Adapting a historic truss viaduct to modern requirements (Adaptacja historycznego wiaduktu drogowego o konstrukcji kratowej do współczesnych wymagań). ICSA 2013 Second International Conference - Structures and Architecture: Concepts, Applications and Challenges. Guimaraes, Portugal, July 24-26, 2013, s. 469-470
 38. Hołowaty J., Usability of numerical models for live load distribution in composite slab bridge deck (Przydatność modeli numerycznych do rozdziału obciążeń ruchomych w zespolonym płytowym przęśle mostowym). 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2013. Poznań, Poland, August 27-31, 2013, s. MS11: 27-28
 39. Hołowaty J., Comparison of Eurocode 2 and Polish bridge standards for creep and shrinkage of concrete - necessity for implementation (Porównanie pełzania I skurczu betonu wg Eurokodu 2 i polskich norm mostowych - potrzeba zastosowania). CCC 2013 - Central European Congress on Concrete Engineering - Concrete Structures in Urban Areas. Wrocław, Poland, September 4-6, 2013, s. 76-79
 40. Hołowaty J., Refurbishment of solid slab bridge over the Drawa River (Przebudowa mostu płytowego nad rzeką Drawą). CCC 2013 - Central European Congress on Concrete Engineering - Concrete Structures in Urban Areas. Wrocław, September 4-6, 2013, Polska, s. 204-207
 41. Hołowaty J., Falseworks for concrete bridge construction in subsidence of soft soils in Szczecin (Rusztowania w budowie mostów betonowych na osiadających gruntach słabych w Szczecinie). CCC 2013 - Central European Congress on Concrete Engineering - Concrete Structures in Urban Areas. Wrocław, Poland, September 4-6, 2013, s. 130-133
 42. Hołowaty J., Investigation of fastening failure in tram track structure on a bridge over the Vistula River (Badanie uszkodzeń elementów zamocowania nawierzchni tramwajowej mostu nad Wisłą). 36th IABSE Symposium - Long Span Bridges and Roads - Development, Design and Implementation, Kolkata, India, September 24-27, 2013, s. 226-227
 43. Hołowaty J., Widening and Strengthening of a Two-Span Arch Bridge (Poszerzenie i wzmocnienie dwuprzęsłowego mostu łukowego). Arch 2013 - 7th International Conference on Arch bridges. Trogir - Split, Croatia, October 2-4, 2013, Chorwacja, s. 821-828
 44. Hołowaty J., Naprawa skorodowanych pasów w kolejowym moście blachownicowym. Mosty nr 1/2013, s. 30-33
 45. Hołowaty J., Prefabrykaty przęseł z dźwigarów stalowych obetonowanych w przebudowie wiaduktu kolejowego. Inżynieria i Budownictwo nr 4, 2013, s. 205-207
 46. Hołowaty J., Porównanie pełzania betonu cementowego w ujęciu normy mostowej i Eurokodu 2. Inżynieria i Budownictwo nr 6, 2013, s. 338-342
 47. Hołowaty J., Wichtowski B., Badania belek stalowych z rozebranego mostu kolejowego w celu ich powtórnego wykorzystania. Mosty nr 4/2013, s. 36-40
 48. Hołowaty J., Wichtowski B., O stanie technicznym najstarszego wiaduktu drogowego w Polsce ze stali zlewnej. Inżynieria i Budownictwo nr 7/8, 2013, s. 404-407
 49. Hołowaty J., Jurkowski D., Rusztowania w budowie wiaduktów drogowych w ciągu obwodnicy Międzyrzecza. Mosty nr 5/2013, s. 42-47
 50. Wichtowski B., Hołowaty J., Analiza właściwości materiałowych i spawalności stali zlewnej mostów kolejowych. Inżynieria i Budownictwo nr 5, 2013, s. 247-251
 51. Hołowaty J., Removing Weak Spots from Polish Railways (Usuwanie słabych miejsc z polskich linii kolejowych). Structural Engineering International, SEI Volume 23, Number 1, February 2013. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), Szwajcaria, s. 85-88
 52. Hołowaty J., Carbon fibre composites in retrofitting of RC highway bridge (Kompozyty z włókien węglowych we wzmocnieniu żelbetowego wiaduktu drogowego). Structural Engineering International, SEI Volume 23, Number 3, August 2013. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), Szwajcaria, s. 323-326
 53. Hołowaty J., Wichtowski B., Properties of structural steel in early railway bridges (Właściwości stali konstrukcyjnych wczesnych mostów kolejowych). Structural Engineering International, SEI Volume 23, Number 4 2013. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), Szwajcaria, s. 512-518
 54. Hołowaty J., Assessment of numerical models for live load distribution in a road slab bridge (Ocena modeli numerycznych drogowego mostu płytowego w zakresie rozdziału obciążeń). Journal of Computer Technology and Application, Volume 4, Number 11, November 2013, USA, s. 591-598, on line + print

 55. 2012
 56. Wichtowski B., Hołowaty J., Mechaniczne i spawalnicze właściwości stali remontowanego mostu kolejowego na linii nr 353, [w]: Monografia "Eksploatacja, utrzymanie budynków i obiektów budowlanych" Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego. Wydział Nauk Technicznych. Zakład Budownictwa. BUDOWNICTWO. Kielce, 15 październik 2012 r., s. 17-27.
 57. Hołowaty J., Live Load Distribution for Assessment of Highway Bridges in American and European Codes (Rozdział obciążeń ruchomych w amerykańskich i europejskich normach w ocenie mostów drogowych). Structural Engineering International, SEI Volume 22, Number 4, November 2012. International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), Szwajcaria, s. 574-578
 58. Hołowaty J., Wichtowski B., Ocena właściwości stali mostów na modernizowanych regionalnych liniach kolejowych województwa zachodniopomorskiego. Mosty nr 2/2012, s. 40-44
 59. Hołowaty J., Jurkowski D., Zimny G., Projekty rusztowań mostowych w łącznicach węzła "Opacz" drogi ekspresowej S2. Inżynieria i Budownictwo nr 6, 2012, s. 294-297
 60. Hołowaty J., Technologie betonowania wiaduktów zespolonych węzła "Prymasa Tysiąclecia" drogi ekspresowej S8 w Warszawie. Inżynieria i Budownictwo nr 6, 2012, s. 303-307
 61. Hołowaty J., Application of Advanced Composites in Strengthening and Retrofitting of an Existing RC Bridge (Zastosowanie zaawansowanych kompozytów we wzmocnieniu i przebudowie istniejącego wiaduktu żelbetowego). IABSE Conference Sharm El Sheikh 2012 - Global Thinking in Structural Engineering: Recent Achievements, Sharm El-Sheikh, Egypt, May 7-9, 2012, Egipt, s. 276-277
 62. Hołowaty J., Widening and Upgrading of a RC Slab Bridge for Improved Sustainability (Poszerzenie i podniesienie parametrów żelbetowego mostu płytowego w lepszym zrównoważonym rozwoju). Proceedings of fib Symposium STOKHOLM 2012 "Concrete Structures for Sustainable Community". Stockholm, Sweden, 11-14 June, 2012, Szwecja, s. 375-378
 63. Hołowaty J., Wichtowski B., Badania najstarszego w Polsce wiaduktu drogowego ze stali zlewnej. XVIII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza "Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania". Międzyzdroje, 22-24 maja 2012 r., s. 139-150
 64. Wichtowski B., Hołowaty J., Właściwości i spawalność stali ze starych mostów kolejowych w świetle badań. XVIII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza "Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania". Międzyzdroje, 22-24 maja 2012 r., s. 123-137 Hołowaty J., Pełzanie betonu w normie mostowej i Eurokodzie 2. VI Ogólnopolska Konferencja Mostowców: Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. Wisła, 24-25 maja 2012 r., s. 77-86
 65. Hołowaty J., Wichtowski B., Stan techniczny stalowego wiaduktu drogowego z 1857 roku w świetle badań. VI Ogólnopolska Konferencja Mostowców: Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. Wisła, 24-25 maja 2012 r., s. 69-76
 66. Hołowaty J., Poszerzenie i wzmocnienie żelbetowego mostu płytowego w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Konferencja: Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Wisła, 8-10 października 2012 r., s. 425-434
 67. Hołowaty J., Współczesne modele pełzania betonu cementowego. Konferencja: Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Wisła, 8-10 października 2012 r., s. 901-910
 68. Hołowaty J., Materiały kompozytowe w wiadukcie żelbetowym po 12 latach eksploatacji. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Trwałość obiektów mostowych. Wrocław, 22‑23 listopada 2012 r., s. 199-206
 69. Hołowaty J., Uszkodzenia korozyjne pasów i ich naprawa w blachownicowym moście kolejowym. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Trwałość obiektów mostowych. Wrocław, 22‑23 listopada 2012 r., s. 295-302
 70. Wichtowski B., Hołowaty J., Możliwość powtórnego wykorzystania belek stalowych ze zdemontowanego mostu w świetle badań. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Trwałość obiektów mostowych. Wrocław, 22‑23 listopada 2012 r., s. 303-312

 71. 2011
 72. Hołowaty J., Poland's only movable railway bridge still in use (Jedyny kolejowy most zwodzony w Polsce jest ciągle czynny). Bridge Engineering, Volume 164, Issue BE3 September 2011. Proceedings of Institution of Civil Engineers, Wielka Brytania, s. 115-121
 73. Hołowaty J., Koncepcje konstrukcji kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie. Mosty nr 6/2011, s. 24-27
 74. Hołowaty J., Obiekty mostowe na modernizowanych regionalnych liniach kolejowych województwa zachodniopomorskiego. Rynek Inwestycji Drogowych wydanie pilotażowe, 2011, s. 46-51
 75. Hołowaty J., Sposób oceny rezerw nośności mostów dźwigarowych. Mosty nr 1/2011, s. 44-47
 76. Hołowaty J., Custom bridge has got new parapet beams (Most Cłowy ma nowe gzymsy). Bridges - Tradition and Future. University Press. University of Technology and Life Science in Bydgoszcz. Bydgoszcz 2011, s. 115-125
 77. Hołowaty J., Repair of precast beam deck by making it integral (Naprawa przęsła z belek prefabrykowanych poprzez uciąglenie). Bridges - Tradition and Future. University Press. University of Technology and Life Science in Bydgoszcz. Bydgoszcz 2011, s. 127-135
 78. Hołowaty J., Przebudowa mostu kolejowego z zastosowaniem prefabrykatów przepustów drogowych. Inżynieria i Budownictwo nr 5, 2011, s.279-281 Hołowaty J., Zimny G., Projekt i budowa małego mostu żelbetowego bez dylatacji w nawierzchni. Mosty nr 3/2011, s. 76-79
 79. Hołowaty J., Technologie betonowania obiektów mostowych w przebudowie drogi ekspresowej S5/S10. Inżynieria i Budownictwo nr 7/8, 2011, s. 372-376
 80. Hołowaty J., Naprawa i wzmocnienie przęsła z belek "Wągrowiec" poprzez uciąglenie z przyczółkami. Mosty nr 5/2011, s. 72-76 Wichtowski B.,
 81. Hołowaty J., An analysis of the properties of structural steel in a railway bridge with 123 years' service life (Analiza właściwości stali konstrukcyjnej mostu kolejowego po 123 latach eksploatacji). XII International Conference on "Metal Structures - Wrocław 2011". Wrocław, 15-17 June 2011, Polska, s. 174-175 Hołowaty J., The construction of an arch footbridge over an inner ring-road in Szczecin (Budowa kładki łukowej nad obwodnicą śródmiejską w Szczecinie). 4th International Conference Footbridges 2011 "Attractive structures at reasonable costs". Wrocław, 6-8 July 2011, s. 148-149
 82. Wichtowski B., Hołowaty J., Insolation of a free standing steel chimney. Solar radiation and effects (Nasłonecznienie wolnostojącego komina stalowego. Oddziaływanie i efekty promieniowania słonecznego). The 6th European Conference on Steel and Composite Structures - Eurosteel, Budapest 2011 - "Research, design and construction". Budapest, 31.08-02.09.2011, Węgry, s. 825-830
 83. Wichtowski B., Hołowaty J., Steel chimneys at adjustment phase. Initial tension forces in guys (Kominy stalowe w stadium regulacji. Wstępne siły naciągu w odciągach). The 6th European Conference on Steel and Composite Structures - Eurosteel, Budapest 2011 - "Research, design and construction". Budapest, 31.08-02.09.2011, Węgry, s. 2499-2504
 84. Hołowaty J., Wichtowski B., Analiza stali starych mostów kolejowych według badań twardości i składu chemicznego. Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie Budowlane. Zapobieganie - Diagnostyka - Naprawy - Rekonstrukcje". Szczecin-Międzyzdroje, 24-27 maja 2011 r., s. 1259-1266
 85. Wichtowski B., Hołowaty J., Szacowanie właściwości mechanicznych i spawalności stali mostów kolejowych oddanych do eksploatacji w roku 1875. III sympozjum naukowo-techniczne "Eksploatacja, utrzymanie budynków i obiektów budowlanych". Zeszyty Naukowe. Serii Budownictwo, Zeszyt nr 3. Kielce, 17 październik 2011 r., s. 15-28
 86. Wichtowski B., Hołowaty J., Badanie właściwości stali mostów na modernizowanych regionalnych liniach kolejowych województwa zachodniopomorskiego. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Aktualne realizacje mostowe. Wrocław, 24‑25 listopada 2011 r., s. 499-500
 87. Hołowaty J., Jurkowski D., Zimny G., Projekt modernizacji kładki dla pieszych na stacji Krzyż. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Aktualne realizacje mostowe. Wrocław, 24‑25 listopada 2011 r., s. 483-488
 88. Hołowaty J., Jurkowski D., Zimny G., Pierwsze projekty rusztowań w węźle Opacz drogi ekspresowej S2. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Aktualne realizacje mostowe. Wrocław, 24‑25 listopada 2011 r., s. 425-432

 89. 2010
 90. Hołowaty J., Konstrukcje zintegrowane jako element zwiększania trwałości obiektów mostowych. Mosty nr 1/2010, s. 62-65
 91. Hołowaty J., Jurkowski D., Rusztowania mostowe w budowie odcinkami estakady ekologicznej w ciągu południowej obwodnicy Stargardu Szczecińskiego. Inżynieria i Budownictwo nr 4, 2010, s. 210-213
 92. Hołowaty J., Wzmocnienie belek żelbetowych wiaduktu drogowego taśmami i kształtkami z włókien węglowych. Mosty nr 3/2010, s. 12-17
 93. Hołowaty J., Płyty przejściowe w mostach zintegrowanych. Obiekty Inżynierskie nr 3/2010 , s. 25-30
 94. Hołowaty J., Biliszczuk J., Po katastrofie mostu o rekordowej rozpiętości przęsła z betonu sprężonego w Palau. Inżynieria i Budownictwo nr 9, 2010, s. 489-493 Hołowaty J., Uproszczone metody rozdziału poprzecznego obciążeń w mostach drogowych. Mosty nr 4/2010, s. 14-22
 95. Hołowaty J., Numeryczny sposób rozdziału obciążeń ruchomych w mostach drogowych. Drogi i Mosty nr 4/2010, s. 29-46
 96. Hołowaty J., Kładka nad ul. Słowiańską w Gorzowie Wielkopolskim - przebudowa wadliwego stalowego obiektu na lekką konstrukcję z drewna klejonego". I europejska konferencja "Innowacje w europejskim budownictwie konstrukcyjnym - powrót do natury, ekologia, nowoczesność". Szczawno Zdrój, 20-21 październik 2010 r., s. 23-25
 97. Hołowaty J., Wichtowski B., Ocena spawalności i szacowanie właściwości mechanicznych stali zlewnej dwóch mostów kolejowych. II sympozjum naukowo-techniczne "Eksploatacja, utrzymanie budynków i obiektów budowlanych". Zeszyty Naukowe. Serii Budownictwo, Zeszyt nr 2. Kielce, 18-19 październik 2010 r., s. 15-22
 98. Hołowaty J., Zastosowanie żelbetowych prefabrykatów skrzynkowych przepustów drogowych w przebudowie mostu kolejowego. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Prefabrykacja w mostownictwie. Wrocław, 23‑24 listopada 2010 r., s. 127-134
 99. Hołowaty J., Prefabrykacja elementów przęseł w przebudowie wiaduktu kolejowego. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Prefabrykacja w mostownictwie. Wrocław, 23‑24 listopada 2010 r., s. 343-350
 100. Hołowaty J., Naprawa przęsła z belek prefabrykowanych poprzez uciąglenie. II Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego: Mosty. Tradycja i Nowoczesność. Bydgoszcz, 19‑21 maja 2010 r., s. 39-40
 101. Hołowaty J., Most Cłowy ma nowe gzymsy. II Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego: Mosty. Tradycja i Nowoczesność. Bydgoszcz, 19‑21 maja 2010 r., s. 37-78
 102. Hołowaty J., Zimny G., Budowa małego mostu żelbetowego. XX Seminarium: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań - Rosnówko, 1‑2 czerwiec 2010 r., s. 78-79 Hołowaty J., Comparison of Load Distribution for Assessment of Highway Bridges in American and European Codes (Porównanie metod rozdziału obciążeń dla oceny nośności mostów drogowych w normach amerykańskich i europejskich). Proceedings of the Joint IABSE - fib Conference on "Codes in Structural Engineering. Developments and Needs for International Practice". Cavtat, Dubrovnik-Neretva County, Croatia May 3-5, 2010, Chorwacja, s. 1185-1192
 103. Hołowaty J., Numerical method for live load distribution in road bridges (Numeryczna metoda rozdziału obciążeń ruchomych w mostach drogowych). Proceedings of the Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation.6-8 September 2010, Cape Town, South Africa, Republika Południowej Afryki, s. 425-428 2009
 104. Hołowaty J., Koncepcje przystosowania istniejących mostów do przeprowadzenia ścieżek rowerowych. Mosty nr 2/2009 Hołowaty J., Europejskie stale konstrukcyjne w obiektach mostowych. Inżynieria i Budownictwo nr 5,

 105. 2009
 106. Hołowaty J., Wichtowski B., Właściwości stali w najstarszych spawanych mostach kolejowych w Polsce w świetle badań. Inżynieria i Budownictwo nr 5, 2009, s. 18-23
 107. Hołowaty J., Rusztowania mostowe w budowie wiaduktów dojazdowych przeprawy przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Inżynieria i Budownictwo nr 8, 2009, s. 441-445
 108. Hołowaty J., Wzmocnienie pomostu zespolonego wiaduktu drogowego poprzez wymianę płyty żelbetowej. Obiekty Inżynierskie nr 2/2009, s. 57-65 Hołowaty J., Wzmocnienie pomostu zespolonego poprzez wymianę płyty żelbetowej. Konferencja Naukowa: Zespolone Konstrukcje Mostowe. Kraków, 13‑15.05.2009 r., s. 57-65
 109. Hołowaty J., Jurkowski D., Projekt rusztowań do budowy odcinkami ustrojów nośnych obiektu E1 w ciągu południowej obwodnicy Stargardu Szczecińskiego. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych. Wrocław, 26-27 listopada 2009 r., s. 339-347
 110. Hołowaty J., Zalecane rozwiązania płyt przejściowych w mostach zintegrowanych. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych. Wrocław, 26‑27 listopada 2009 r., s. 245-252

 111. 2008
 112. Hołowaty J., Szejny B., Kształtowanie estetyczne elementów w koncepcjach mostu przez rzekę Nissan. VI Krajowa Konferencja "Estetyka mostów". Warszawa - Jachranka, 16-18 kwietnia 2008 r., s. 243-248
 113. Hołowaty J., Historyczne i estetyczne aspekty odbudowy zabytkowych schodów kamiennych i muru oporowego. VI Krajowa Konferencja "Estetyka mostów". Warszawa - Jachranka, 16‑18 kwietnia 2008 r., s. 75-82
 114. Hołowaty J., Stale konstrukcyjne dla obiektów mostowych wg norm PN-EN. XVIII Seminarium: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań - Rosnówko, 3‑4 czerwiec 2008 r., s. 19-20
 115. Hołowaty J., Koncepcje przystosowania istniejących mostów do przeprowadzenia ścieżek rowerowych. V Ogólnopolska Konferencja Mostowców: Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. Wisła, 5-6 listopada 2008 r., s. 99-104
 116. Hołowaty J., Wichtowski B., Właściwości stali w spawanych mostach kolejowych po 70 latach eksploatacji. V Ogólnopolska Konferencja Mostowców: Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. Wisła, 5-6 listopada 2008 r., s. 263-272 Hołowaty J., Koncepcje przebudowy mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie. Wrocław, 27-28 listopada 2008 r., s. 51-58
 117. Hołowaty J., Stale konstrukcyjne dla obiektów mostowych wg norm PN-EN. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 4/2008. Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów. XVII Seminarium. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2008 r., s. 61-70

 118. 2007
 119. Hołowaty J., Nawierzchnie jezdni (cz. I), w: Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów, [w]: Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru. Verlag Dashofer, Warszawa kwiecień 2007 r. - VI aktualizacja (pkt 10.5.4: ppkt 10.5.4.1, 10.5.4.2, 10.5.4.3.), 21 s.
 120. Hołowaty J., Nawierzchnie jezdni (cz. II), w: Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów, [w]: Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru. Verlag Dashofer, Warszawa lipiec 2007 r. - VII aktualizacja (pkt 10.5.4: ppkt 10.5.4.4, 10.5.4.5, 10.5.4.6.), 17 s.
 121. Hołowaty J., Nowelizacja brytyjskiej normy dla obciążeń mostów przed wprowadzeniem Eurokodów: Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 2/2007. Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów. XVII Seminarium. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2007 r., s. 49-60
 122. Hołowaty J., Nowelizacja brytyjskiej normy dla obciążeń obiektów mostowych. XVII Seminarium: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań - Rosnówko, 5‑6 czerwiec 2007 r., s. 19-20
 123. Hołowaty J., Koncepcje nowych kładek dla pieszych i rowerzystów w Szczecinie. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania. Wrocław, 29-30 listopada 2007 r., s. 299-306

 124. 2006
 125. Hołowaty J., Łożyska, w: Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru. Verlag Dashofer, Warszawa 2006 r. wyd. IV aktualizacja, 24 s. Hołowaty J., Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych. w: Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru. Verlag Dashofer, Warszawa 2006 r. wyd. IV aktualizacja, 28 s.

 126. 2005
 127. Hołowaty J., Tunele i przepusty, Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów, Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru. Verlag Dashofer, Warszawa 2005 r. wyd. I, 58 s.
 128. Hołowaty J., Najważniejsze obiekty mostowe z prefabrykowanych elementów sprężonych w USA. Inżynieria i Budownictwo nr 5, 2005, s. 252-255
 129. Hołowaty J., Kształtowanie detali obiektów mostowych nad obwodnicą na etapie koncepcji projektowej. V Krajowa Konferencja "Estetyka mostów". Warszawa - Popowo n/Bugiem, 20-22 kwietnia 2005 r., s. 95-100
 130. Hołowaty J., Załamanie żelbetowej płyty zespolonego pomostu wiaduktu drogowego. XXII Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie Budowlane. Zapobieganie - Diagnostyka - Naprawy - Rekonstrukcje". Szczecin-Międzyzdroje, 17‑20 maja 2005 r., s. 469-476
 131. Hołowaty J., Rozdział obciążeń ruchomych według brytyjskich wytycznych dla oceny nośności mostów. XV Seminarium: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań - Rosnówko, 7-8 czerwiec 2005 r., s. 63-70
 132. Hołowaty J., Konstrukcje rusztowań dla budowy wiaduktów dojazdowych dla przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę w Szczecinie. IV Ogólnopolska Konferencja Mostowców: Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. Wisła, 12-14 października 2005 r., s. 63-70
 133. Hołowaty J., Rozwój konstrukcji betonowych pomostów mostów podwieszonych. Wrocławskie Dni Mostowe. Seminarium: Mosty Podwieszone i Wiszące. Wrocław, 1-2 grudnia 2005 r., s. 163-170

 134. 2004
 135. Hołowaty J., Rozdział obciążeń wg standardowej normy AASHTO. XIV Seminarium: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań, 8‑9 czerwiec 2004 r., s. 109-116
 136. Hołowaty J., Mosty małej i średniej rozpiętości wśród 50 najważniejszych konstrukcji ze sprężonych elementów prefabrykowanych w Ameryce Północnej. V Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości". Wrocław, 2‑3 grudnia 2004 r., s. 199-207
 137. Hołowaty J., O możliwości zwiększenia trwałości małych mostów na etapie projektowania. V Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania mostów małych i średnich rozpiętości". Wrocław, 2‑3 grudnia 2004 r., s. 208-214

 138. 2003
 139. Hołowaty J., Czy potrzebne są wytyczne do projektowania kładek dla pieszych?, [w]: Monografia. Projektowanie, budowa i estetyka kładek dla pieszych. Kraków 2003 r., s. 333-338
 140. Hołowaty J., Analiza statyczna przęseł mostów objazdowych. Zeszyty Naukowe. Poglądy i Doświadczenia. Wydanie specjalne "Inżynieria Wojskowa - współdziałanie z układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych". Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej. Wrocław 2003 r., s. 165-170
 141. Hołowaty J., Sposób oceny rezerw nośności starych mostów dźwigarowych. II Seminarium Naukowo-Techniczne "Badania i diagnostyka mostów". Opole, 9‑11 kwietnia 2003 r., s. 191-197
 142. Hołowaty J., Przypadek uszkodzenia podpory rusztowania mostowego w czasie betonowania przęseł na skutek uderzenia pojazdu. Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie Budowlane. Badania - Diagnostyka - Naprawy - Rekonstrukcje". Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2003 r., s. 567-572
 143. Hołowaty J., Pełzanie betonu w polskich normach. XIII Seminarium: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań, 11-12 czerwiec 2003 r., s. 125-132

 144. 2002
 145. Hołowaty J., Przebudowa balustrad w remontach starych obiektów mostowych. IV Krajowa Konferencja "Estetyka mostów". Popowo n/Bugiem, 17-19 kwietnia 2002 r., s. 89-94
 146. Hołowaty J., Współczynniki obciążeń w brytyjskiej normie dla obiektów mostowych. XII Seminarium: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań, 11-12 czerwiec 2002 r., s. 88-95

 147. 2001
 148. Hołowaty J., Iżbicki A., Jadin L., Kurzawa P., Konstrukcja gzymsu prefabrykowanego w monolitycznej kapie chodnikowej. XII Seminarium: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań, 11-12 czerwiec 2002 r., s. 96-101 2001
 149. Hołowaty J., Próbne obciążenie jako element diagnostyki obiektu mostowego. I Seminarium "Diagnostyka i badania mostów". Opole, 4‑6 kwietnia 2001 r., s. 149-155
 150. Hołowaty J., Wzmocnienie prefabrykowanych belek żelbetowych taśmami i kształtkami z włókna węglowego. XI Seminarium: Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań, 26-27 czerwiec 2001 r., s. 251-257