Publikacje dr inż. Stanisław Majer

  2015
 1. Majer S., Naprawa nawierzchni drogowych, Magazyn Autostrady, 10/2015, 62-67,
 2. Majer S., Wpływ zmian w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na wymagane zagęszczenie gruntów, Magazyn Autostrady, 5/2015, 48-52,
 3. Majer S, Szmechel G., Posadowienie drogi dojazdowej w trudnych warunkach geotechnicznych, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2015 s. 260-264,
 4. Majer S., Szmechel G., Wykorzystanie keramzytu geotechnicznego do naprawy nasypów drogowych, Awarie budowlane: zapobieganie - diagnostyka - naprawy - rekonstrukcje : XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna red. Maria Kaszyńska Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015 s. 379-386
 5. Majer S., Budziński B., Ocena nośności nawierzchni dróg o niewielkim obciążeniu ruchem belką Benkelmana, Magazyn Autostrady, 4/2015 s. 44-49

 6. 2014
 7. Majer S., Szczeciński Szybki Tramwaj - nowa linia tramwajowa w Szczecinie po 40 latach, Infrastruktura Transportu, 6/2014, s. 10-14
 8. Majer S., Konsekwencje w kwestii utrzymania dróg po wybudowaniu drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów dla nowych zarządców dotychczasowej dróg, Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 16-17 stycznia 2014, s. 121-126
 9. Majer S., 135 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie, Transport Miejski i Regionalny, 10/2014 s. 4 - 9
 10. Majer S., Czarnecki J., Potrzeba weryfikacji sieci dróg wojewódzkich na przykładzie województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, Magazyn Autostrady, 11/2014 s. 24-28
 11. Majer S., Problemy z drogami krajowymi zastąpionymi drogami ekspresowymi na przykładzie byłej drogi krajowej nr 3 na terenie województwa zachodniopomorskiego, Magazyn Autostrady, 5/2014 s. 96-99

 12. 2013
 13. Majer S., Zagęszczalność gruntów niespoistych, Izolacje 2013, nr 2, s. 72-76

 14. 2012
 15. Majer S., Spękania niskotemperaturowe nawierzchni drogowych, Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele, 6/2012, s. 38-41
 16. Majer S., Przystanki i pasy autobusowo-tramwajowe (PAT), Infrastruktura Transportu, 1/2012, s. 38-41 2011 Majer S., Drogi i konstrukcje nawierzchni drogowych Izolacje, 2/2011 (153) s. 22-25

 17. 2010
 18. Majer S., Analiza zdarzeń drogowych na wybranych rondach w Gorzowie Wielkopolskim Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie seria Materiały Konferencyjne nr 92 "Projektowanie rond doświadczenia i nowe tendencje"(zeszyt nr 151, 2010) s. 161-173
 19. Majer S., Sochanowski M., Przystanki autobusowe bez barier, Biuletyn Komunikacji Miejskiej Nr 116 (2010), 30-33

 20. 2009
 21. Sołowczuk A., Majer S., Realizacja drogowe przyjazne środowisku na przykładzie budowy S3 Międzynarodową Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona Środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej Kazimierz Dolny 7 - 9 września 2009 s. 79-91
 22. Majer S., Zagęszczalność gruntów niespoistych a wskaźnik jednorodności uziarnienia IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań 3 - 4 września 2009, Wydawnictwo Fundacji Na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej 2009, s. 446-455,
 23. Rucińska T., Majer S., Nawierzchnie przepuszczalne dróg dojazdowych. Atlas budowlany nr 100. Gdańsk, marzec 2009, s. 12-14
 24. Sołowczuk A., Majer S., Matecki K., Pobłocka M., Realizacja węzła "Klucz" na połączeniu drogi ekspresowej S3 i autostrady A6, Inżynieria i Budownictwo 2009, nr 5, s. 252-257

 25. 2008
 26. Rucińska T., Majer S., Izolacyjność akustyczna wyrobów posadzkowych. Atlas budowlany nr 98. Gdańsk, grudzień 2008, s. 14-16

 27. 2007
 28. Majer S., Perspektywa budowy drogi szybkiego ruchu po śladzie autostrady Berlin - Królewiec na terenie województwa zachodniopomorskiego. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna. "Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie" SITK Odział w Lublinie, GDDKiA Odział w Lublinie, Politechnika Lubelska, Nałęczów 13 - 14 września 2007 s. 217-227
 29. Majer S., Badania kapilarności czynnej i biernej wybranych gruntów mało spoistych i niespoistych. XV Seminarium Naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska "Geotechnika w projektach wspieranych przez Unię Europejska na Pomorzu Zachodnim", Politechnika Szczecińska, Katedra Geotechniki, Tuczno 6 - 7 lipca 2007 s. 87-97
 30. Majer S., Bobkiewicz J., Wpływ zawartości pyłów w kruszywie podbudowy na uszkodzenie konstrukcji nawierzchni drogowej. XV Seminarium Naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska "Geotechnika w projektach wspieranych przez Unię Europejska na Pomorzu Zachodnim", Politechnika Szczecińska, Katedra Geotechniki, Tuczno 6 - 7 lipca 2007 s. 13-20

 31. 2006
 32. Majer S., Trudności z klasyfikacją gruntów spoistych do celów drogowych Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg, Szczecin 2006. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 55 - 63
 33. Majer S., Kowalów M., Zagadnienia geotechniczne w projektowaniu i wzmacnianiu konstrukcji nawierzchni drogowych. XIV Seminarium Naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska "Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej Profesora dr hab. Romana Racinowskiego", Politechnika Szczecińska, Katedra Geotechniki, Międzyzdroje 2 - 3 czerwca 2006 s. 83-88
 34. Majer S., Identyfikacja składu mineralnego gruntów spoistych za pomocą analizy derywatograficznej. XIV Seminarium Naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska "Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej Profesora dr hab. Romana Racinowskiego", Politechnika Szczecińska, Katedra Geotechniki, Międzyzdroje 2 - 3 czerwca 2006 s. 179-186
 35. Majer S., Kowalów M., Uwagi do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących robót ziemnych. I Kongres Drogowy "Lepsze drogi - lepsze życie", Polski Kongres Drogowy Warszawa 4 - 6 październik 2006 s. 387-394

 36. 2005
 37. Majer S., Nowe tendencje w uproszczeniu badań gruntów spoistych. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " nowoczesne technologie w budownictwie drogowym", Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Dróg, Ulic i Lotnisk, Politechnika Poznańska, Poznań 8-9 września 2005, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 486-496
 38. Majer S., Wilgotność optymalna a podstawowe parametry gruntów spoistych. XIII Seminarium Naukowe z cyklu regionalne problemy ochrony środowiska "Regionalne Problemy Ochrony Środowiska w Zjednoczonej Europie", Politechnika Szczecińska, Wydział budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin - Norymberga 2 - 5 czerwca 2005 s. 53-58

 39. 2004
 40. Majer S., Seul C. (Katedra Geotechniki PS) Wpływ podłoża gruntowego na zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej na przykładzie drogi Cerkwica - Przybiernówko. XII SEMINARIUM NAUKOWE z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska w Ujściu Odry - "Środowisko w Świetle Dyrektyw Unii Europejskiej". Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Geotechniki, Kołobrzeg, 4 - 6 czerwca 2004 s. 65-70
 41. Majer S, Klasyfikacja gruntów spoistych na podstawie powierzchni właściwej XII SEMINARIUM NAUKOWE z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska w Ujściu Odry - "Środowisko w Świetle Dyrektyw Unii Europejskiej". Politechnika Szczecińska Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Kołobrzeg, 4-6 czerwca 2004 s. 56-63

 42. 2001
 43. Majer S., Street pavement as the main cause of traffic vibration development and propagation and nethods to minimize them with Szczecin as the example [Nawierzchnia uliczna jako główna przyczyna powstania i propagacji drgań komunikacyjnych, oraz sposoby ich minimalizaowania na przykładzie Szczecina], Materiały konferencyjne Eighth International Scientific Conference on International Combustion Engines and Vehicles - "MOTAUTO'2001", Varna - Golden Sand 17-19 października 2001, vol. 2, s. 58 - 63.
 44. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Majer S., Walka z korozją. "Niezbyt szczelne dylatacje", Warstwy, 2001 nr 2, s. 100-103.
 45. Rucińska T,. Majer S., Ekologiczne nawierzchnie chodników i dróg w strefie zamieszkania. Transport Miejski 2001 nr 10, s. 20-23.
 46. Mieczkowski P., Majer S., O niektórych wpływach ruchu drogowego na budynki na przykładzie ul. Jagiellońskiej. Inżynieria i Budownictwo 2001, nr 5, s. 298-301.
 47. Majer S., Nowe konstrukcje nawierzchni na zatokach autobusowych w Szczecinie, XLVII Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica'2001, Krynica 16-21 wrzesień 2000, vol. 4 s. 85-92.