Publikacje mgr inż. Adam Czuchnicki

  2015
 1. Budziński B., Czuchnicki A., Niemieckie doświadczenia w budowie tras rowerowych z wykorzystaniem wałów przeciwpowodziowych, Magazyn Autostrady 2015 nr 11-12, s. 68-70.
 2. Czuchnicki A., Wasilkowski J., Relining w budownictwie komunikacyjnym, Materiały Budowlane 2015 nr 7, s. 68-71.

 3. 2014
 4. Czuchnicki A., Wasilkowski J., Przęsła obiektów mostowych z wykorzystaniem prefabrykowanych sprężonych belek katalogowych. Traktowanie nietypowego kształtowania przęseł jako typowe?, XIX Nadmorskie Seminarium Mostowe, Darłówko, 3-4 kwietnia 2014 r. (wersja elektroniczna na CD, pdf nr 02)

 5. 2013
 6. Czuchnicki A., Wykorzystanie elementów konstrukcyjnych mostów kolejowych do budowy kładek dla pieszych, V Seminarium "Miejskie Obiekty Mostowe", Darłówko 10-11 października 2013 r., [w]: Praca zbiorowa: Związek Mostowców RP - Oddział Zachodniopomorski, Oddział Wielkopolski, s.47-56.
 7. Czuchnicki A., Wasilkowski J., Witosiński T., Pomiary kontrolne a powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna obiektów mostowych, XVIII Nadmorskie Seminarium Mostowe, Darłówko, 18-19 kwietnia 2013 r. (wersja elektroniczna na CD, pdf nr 11)
 8. Czuchnicki A., Zalecenia do przebudowy obiektów inżynierskich metodą reliningu, XVIII Nadmorskie Seminarium Mostowe, Darłówko, 18-19 kwietnia 2013 r. (wersja elektroniczna na CD, pdf nr 18)

 9. 2012
 10. Czuchnicki A., Budowa wiaduktów na obwodnicy Nowogardu, Obiekty Inżynierskie 2015 nr 3, s. 32-41

 11. 2011
 12. Czuchnicki A., Futurystyczny most dla pieszych Bagration, IV Seminarium "Miejskie Obiekty Mostowe", Darłówko 8-9 września 2011 r., [w]: Praca zbiorowa: Związek Mostowców RP - Oddział Zachodniopomorski, Oddział Wielkopolski, s.39-45.

 13. 2009
 14. Aliawdin P., Czuchnicki A., Pabisiak A. (Jabłonka A.), Nośność graniczna przekrojów prętów i uogólniona teoria plastyczności, Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania, tom VII: Mielno 2009, [w]: Praca zbiorowa pod red. T. Kiczkowiaka i W. Tarnowskiego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 7-14.