Publikacje dr hab. inż. Paweł Mieczkowski

  2015
 1. Mieczkowski P., Kompatybilność asfaltów drogowych z dodatkiem olejów roślinnych i mineralnych, Magazyn Autostrady nr 5/2015, s. 76-85.
 2. Mieczkowski P., Ocena efektywności modyfikacji lepiszczy asfaltowych polimerem SBS na podstawie zmian energii odkształcenia w badaniu ciągliwości – cz. I, Magazyn Autostrady nr 10/2015, s. 20-25.
 3. Mieczkowski P., Ocena efektywności modyfikacji lepiszczy asfaltowych polimerem SBS na podstawie zmian energii odkształcenia w badaniu ciągliwości – cz. II, Autostrady nr 11-12/2015, s. 32-39.
 4. Mieczkowski P., Hydroizolacja płyt pomostów na obiektach mostowych, Vademecum. Budownictwo mostowe 2015, s. 11-17.
 5. Mieczkowski P., The heat exchange in the Edge area – the problem of hot mix asphalt compaction, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Volume 10(3) 2015, p. 207-215,
  doi:10.3846/bjrbe.2015.26


 6. 2014
 7. Mieczkowski P., Modelowanie procesu wymiany ciepła między gorącą mieszanką mineralno-asfaltową a środowiskiem na etapie zagęszczania. monografia habilitacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014.
 8. Mieczkowski P., Wpływ zawilgocenia podłoża na strukturę mieszanki mineralno-asfaltowej - cz. I, Autostrady nr 3/2014, s. 45-50.
 9. Mieczkowski P., Wpływ zawilgocenia podłoża na strukturę mieszanki mineralno-asfaltowej - cz. II, Autostrady nr 4/2014, s. 44-48.
 10. Mieczkowski P., Dodatki powierzchniowo aktywnych substancji (PAS) w technologii drogowej, Autostrady nr 6/2014, s. 16-22.
 11. Mieczkowski P., Alternatywne systemy izolacji płyt obiektów mostowych, Autostrady nr 10/2014, s. 30-34.
 12. Mieczkowski P., Alternatywne systemy izolacji płyt obiektów mostowych - przykładowe technologie stosowane przez firmę Eurovia Polska, Autostrady nr 10/2014, s. 35-37.
 13. Mieczkowski P., Możliwości odświeżania lepiszcz w starych nawierzchniach asfaltowych, 60 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Lublin-Krynica, 15-19 września 2014, Materiały wydrukowane w Budownictwo i Architektura, vol. 13(4) 2014, s. 169-176.

 14. 2013
 15. Mieczkowski P., Zabezpieczenie spękań i dylatacji w technologii zalew drogowych na gorąco (cz. 2). Zastosowanie zalew. IZOLACJE budownictwo/przemysł/ ekologia, Nr 1/2013 (172), s. 77-77.
 16. Mieczkowski P., Współczynnik przewodzenia ciepła  mieszanek mineralno-asfaltowych. IZOLACJE budownictwo/przemysł/ ekologia, Nr 6/2013 (177), s. 62-69.

 17. 2012
 18. Mieczkowski P., Efektywność zagęszczania gorących MMA ochładzanych wodą. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Nr 283. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Zeszyt 59 (nr 3/2012/IV), s. 281-288.
 19. Mieczkowski P., Warstwy ochronne z mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych. IZOLACJE budownictwo/przemysł/ ekologia, Nr 10/2012 (170), s. 54-61.
 20. Mieczkowski P., Zabezpieczenie spękań i dylatacji w technologii zalew drogowych na gorąco. Klasyfikacja i właściwości zalew. IZOLACJE budownictwo/przemysł/ ekologia, Nr 11/12/2012 (171), s. 78-85.
 21. Mieczkowski P., Efektywność zagęszczania gorących MMA ochładzanych wodą. 58 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Rzeszów-Krynica, 16-21 września 2012, Materiały wydrukowane w Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Zeszyt 59 (nr 3/2012/IV), s. 281-288.

 22. 2011
 23. Mieczkowski P., Emulsje asfaltowe w drogownictwie. IZOLACJE budownictwo/przemysł/ ekologia, Nr 3/2011 (154), s. 54-60.
 24. Mieczkowski P., Mieszanki mineralno-asfaltowe wg norm serii PN-EN 13108 a Wymagania Techniczne WT-2. Konferencja naukowo-techniczna pod patronatem SITK i GDDKiA "Zachodniopomorskie Seminarium Drogowe 2011", Nr 209.pdf.

 25. 2010
 26. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych, WKiŁ, Warszawa 2010.
 27. Mieczkowski P., Exchange of heat in the process of HMA compaction. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vol 5, no. 44/2010, s. 191-198
  doi: 10.3846/bjrbe.2010.27
 28. Mieczkowski P., Krawędzie warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych - problem zagęszczania w technologii na gorąco. Drogownictwo nr 1/2010, s. 3-12.
 29. Mieczkowski P., Pokrycia dachowe nowej generacji - Szybki Syntan SBS. Materiały budowlane nr 1/2010, s. 77-79.
 30. Mieczkowski P., Nowe papy termozgrzewalne - układy wentylowane. IZOLACJE budownictwo/przemysł/ekologia, Nr 1/2010, s. 36-42.
 31. Mieczkowski P., Izolacje z pap asfaltowych na obiektach mostowych. IZOLACJE budownictwo/przemysł/ekologia, Nr 2/2010, s. 16-18.
 32. Mieczkowski P., Straty ciepła powstające podczas stosowania gorących mieszanek mineralno-asfaltowych. IZOLACJE budownictwo/przemysł/ekologia, Nr 2, 2010, s. 24-28.
 33. Mieczkowski P., Izolacje z pap termozgrzewalnych na obiektach mostowych - problemy technologiczne. AUTOSTRADY nr 4/2010, s. 48-53.

 34. 2009
 35. Mieczkowski P., Przepływ ciepła w gorących mieszankach mineralno-asfaltowych oziębionych wodą. Drogi Lądowe Powietrzne Wodne nr 6/2009, s. 59-63.
 36. Mieczkowski P., Proces zagęszczania krawędzi warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowywanych na gorąco. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie w budownictwie", Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej KILiW PAN, Poznań, 3-4 września 2009, Sesja I, s. 129-138.

 37. 2008
 38. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania. WKiŁ, Warszawa 2008. Mieczkowski P., Przepływ ciepła w gorących mieszankach mineralno-asfaltowych oziębianych wodą. Materiały 54 Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, Białystok-Krynica, 21-26 września 2008, Tom V, s. 81-88.
 39. Jurczak R., Mieczkowski P., The Effectivenes Estimate of Asphalt Modification using SBS Elastomer, based on the application of low curves. 4thEuroasphalt and Eurobitume Congress, 21-23 May 2008, Copenhagen, Session 4, s. 445-449.
 40. Mieczkowski P., Poprawa właściwości mechanicznych i eksploatacyjnych szkła poprzez hartowanie. OKNO nr 2 (53), kwiecień - czerwiec 2008, s. 74-75.
 41. Mieczkowski P., Papy w mostowych nawierzchniach drogowych. Warstwy nr 4 (55), październik - grudzień 2008, s. 82-85.
 42. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Materiały bitumiczne w warstwach izolacyjnych obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty). Warstwy nr 4 (55), październik - grudzień 2008, s. 85-86.
 43. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Nowe trendy w technologii produkcji i utylizacji wielkotonażowych żywic syntetycznych na przykładzie poli(chlorku winylu). Okno nr 4 (55), październik - grudzień 2008, s. 30-35.
 44. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Rola czynników fizyczno-chemicznych w rozwoju hydroizolacji papowych. Warstwy nr 4 (55), październik - grudzień 2008, s. 66-67.
 45. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Sole organometaliczne w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Autostrady nr 6, czerwiec 2008, s. 36-42.
 46. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Bioasfalty - utopia czy realna rzeczywistość. Autostrady nr 8-9, sierpień-wrzesień 2008, s. 50-54.
 47. Mieczkowski P., Wbudowywanie gorących mieszanek mineralno-asfaltowych na obiektach mostowych z izolacją z pap termozgrzewalnych z uwzględnieniem procesu przepływu ciepła. Drogownictwo nr 10/2008, s. 343-353.
 48. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Wpływ czynników fizyczno-chemicznych na kształtowanie trwałych i skutecznych hydroizolacji papowych. Materiały budowlane nr 6/2008, s. 12-13.

 49. 2007
 50. Mieczkowski P., Zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych w grubych warstwach - korzyści i problemy. Drogownictwo nr 1/2007, s. 19-25.
 51. Mieczkowski P., Nowoczesne materiały hydroizolacyjne. Warstwy nr 2 (47) kwiecień - czerwiec 2007, s. 34-35.
 52. Mieczkowski P., Technologie bezpiecznej utylizacji i eksploatacji materiałów azbestowych. Warstwy, Nr 2 (47) kwiecień - czerwiec 2007, s. 74-75.
 53. Mieczkowski P., Izolacyjność cieplna szyb zespolonych z udziałem gazów szlachetnych. Okno nr 2 (49) kwiecień - czerwiec 2007, s. 66-67.
 54. Mieczkowski P., W poszukiwaniu uniwersalnych materiałów izolacyjnych. Warstwy nr 3 (48) lipiec - wrzesień 2007, s. 71.
 55. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Właściwości elektryczne materiałów polimerowych oraz możliwości ich korzystnych modyfikacji. Warstwy nr 4 (49) październik - grudzień 2007, s. 82-84.
 56. Mieczkowski P., The effect of weather and climatic factors on temperature drops in built-in asphalt mixtures. Foundations of Civil and Environmental Engineering, Institute of Structural Engineering Poznan University of Technology, Nr 9/2007, s. 95-104.

 57. 2006
 58. Mieczkowski P., The heat balance In the process of compacting of hot asphalt mineral mixtures using steel rollers. Archives of Civil Engineering, L II, 1, 2006, s. 151-175.
 59. Mieczkowski P., Zagęszczanie MMA w cienkich warstwach. Uwarunkowania cieplne. Magazyn Autostrady nr 10/2006, s. 94-104.
 60. Mieczkowski P., Substancje kauczukopodobne w MMA. Magazyn Autostrady nr 4/2006, s. 66-73.
 61. Mieczkowski P., Jak zagęścić MMA? Magazyn Autostrady nr 8-9/2006, s. 44-49.
 62. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Zagadnienia doboru i kryteria oceny uszczelek do okien z materiałów gumopochodnych. Okno nr 1/2006, s. 112-116.
 63. Mieczkowski P., Izolacyjność cieplna przegród szklanych nie może determinować wyłącznie ich przydatności w budownictwie. Okno nr 3/2006, s. 12-14.
 64. Mieczkowski P., Szkła barwione do ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Okno nr 3/2006, s. 40-44.
 65. Mieczkowski P., Okna połaciowe a komfort termiczny poddaszy - teoria. Okno nr 4/2006, s. 40-44.
 66. Mieczkowski P., Przesłanki fizyczne doboru materiałów do okien ciepło- i dźwiękochronnych. Okno nr 4/2006, s. 100-104.
 67. Mieczkowski P., Dziś i jutro utylizacji wyrobów azbestowych. Warstwy nr 2/2006, s. 102-103.Mieczkowski P., Powietrze w ścianach szczelinowych budynków - izolacja czy odbiornik ciepła. Warstwy nr 3/2006, s. 41-44.
 68. Mieczkowski P., Wykorzystanie odpadów gumowych przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg, Szczecin 2006, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 93-100.
 69. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Ekologiczne i techniczne efekty stosowania dodatków powierzchniowo-aktywnych substancji podczas produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg, Szczecin 2006, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 141-147.

 70. 2005
 71. Mieczkowski P., Rucińska T., Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Rozdział 8. Betony lekkie. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005, s. 481-548.
 72. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Rozdział 12. Lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005, s. 743-821.
 73. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Uwarunkowania materiałowe przy wykorzystaniu nowoczesnego szkła w budownictwie i architekturze. Okno nr 2/2005, , s. 116-120.
 74. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Podstawy fizyczno-chemiczne funkcjonowania szkła przeciwsłonecznego. Okno 2005, nr 3, s. 120-122.
 75. Mieczkowski P., Bezosnowowe izolacje pod nawierzchnie asfaltowe obiektów inżynierskich. Materiały Budowlane 2005, nr 7, s. 23-25.
 76. Mieczkowski P., Wpływ czynników klimatyczno-pogodowych na spadek temperatury wbudowywanych MMA., 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2005, s. 571-579.
 77. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Zjawiska optyczne w nowej generacji szkła budowlanego. Okno nr 1/2005, s. 134-136.

 78. 2004
 79. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Azbest - nie chowajmy głowy w piasek. Kwartalnik WARSTWY "Dachy - ściany", nr 4, październik/grudzień 2004, s. 90-91.
 80. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Jurczak R., Technological and Ecological Aspects of Asphalt Modification with the Organo-Metallic Catalysts in the Manufacturing Process of Mineral-Asphalt Mixtures. 3rd Eurasphalt&Eurobitume Congress, 12-14 May 2004, Vienna, Austria, vol. 1, s. 318-325.
 81. Mieczkowski P., Czarnecki J., Cohesion at the mineral-binder interface as a key factor in designing of drainage & noise-suppression mineral-bitumen mixes. Trans & MOTAUTO '04, XI International Conference: Proceedings, Vol. 3: Automobile Engineering, Industrial Trucks and Road-Building Technique. Automobile Transport, s. 97-99.

 82. 2003
 83. Mieczkowski P., Wymiana ciepła w procesie zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych walcami stalowymi. Drogownictwo 03/2003, s. 82-85.

 84. 2002
 85. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Zastosowanie polimeroasfaltów w budowlanych materiałach izolacyjnych. Rozdział 7.16.3. Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA Sp. z o.o. "Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie", Warszawa, grudzień 2002, s. 1-24.

 86. 2001
 87. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Przyczyny korozji zbrojenia w żelbecie. Rozdz. 3.3.9. Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA Sp. z o.o. "Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie", Warszawa, wrzesień 2001, s. 1-10.
 88. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Metody zapobiegania korozji stali zbrojeniowej. Rozdział 7.3.13. Wydawnictwo Informacji Zawodowej WEKA Sp. z o.o. "Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie", Warszawa, wrzesień 2001, s. 1-12
 89. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Majer St., Walka z korozją "Niezbyt szczelne dylatacje". Warstwy nr 2 (23) kwiecień-czerwiec 2001, s. 100-103.
 90. Mieczkowski P., Model fizyczny obliczania temperatury górnej warstwy nawierzchni asfaltowej. Drogownictwo 08/2001, s. 230-235.
 91. Mieczkowski P., Majer St., O niektórych wpływach ruchu drogowego na budynki na przykładzie ul. Jagiellońskiej w Szczecinie. Inżynieria i Budownictwo 5/2001, s. 298-301.
 92. Mieczkowski P., Temperatura ekwiwalentna i jej wpływ na temperaturę nawierzchni. 2nd International Conference "Modern Technologies in Highway Engineering", Poznań 6-7 wrzesień 2001, s. 177-186.
 93. Mieczkowski P., Termiczne uwarunkowania prowadzenia napraw nawierzchni bitumicznych zimą. XLVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 16-21 wrzesień 2001, vol. 4, s. 101-109.

 94. 2000
 95. Mieczkowski P., Sfalowania poprzeczne w nawierzchniach asfaltowych - model teoretyczno-doświadczalny ich oceny. Drogownictwo 09/2000, s. 279-284.
 96. Mieczkowski P., Mastyks grysowy (SMA) jako warstwa izolacyjna pod nawierzchnie bitumiczne na obiektach inżynierskich. IV Międzynarodowa Konferencja "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe", Kielce 9-10 maja 2000, vol. 1, s. 155-161.

 97. 1999
 98. Wasiliev A., Mieczkowski P., Warunki pracy nawierzchni w obrębie skrzyżowań ulic miejskich. V Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”, Kielce 11-12 maja 1999, vol. 2, s. 413-420.

 99. 1998
 100. Mieczkowski P., Temperatura nawierzchni i jej wpływ na odkształcenia warstw bitumicznych. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”, Poznań 10-11 wrzesień 1998, s. 167-175.

 101. 1997
 102. Mieczkowski P., Sfalowania nawierzchni dróg i metody ich naprawy. Seminarium naukowo-techniczne „Diagnostyka i ocena stanu dróg”, Politechnika Szczecińska, 3-4.04.1997, vol. II, s. 265-274.
 103. Mieczkowski P., Road Surface Waving and Methods of its Repair. „MOTOAUTO’97” – Fourth International Scientific Conference on International Comustion Engines and Vehicles, Russee 15-17 October 1997, vol. 2 s. 181-186.

 104. 1996
 105. Stefańczyk B., Sołowczuk A., Mieczkowski P., Nawierzchnie ścieżek rowerowych z asfaltu nie muszą być złe. Transport Miejski, nr 5-6/1996, s. 73-76.
 106. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Moderne Technologien im Strassenbauwesen in Polen. „3. OSTEUROPA – COLLO-QIUM” - Perspektiven der grossen europäischen Verkehersachsen - das Beispiel Skandnavien/Rostock/Berlin/ Dresden/Prag/Budapest Bezirksevereinigung Berlin und Brandsenburg der DVWG e.v., Berlin 15 Februar 1996 r., vol. 2 s. 109-119.
 107. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Moderne Materialien und Technologien im Polnischen Strassenbauwesen. Transport Ustojcziwo Razwitije, Third International Scientific Conference on International Comustion Engines and Vehicles Varna 26-28 September 1996, vol. 3 s. 85-92.
 108. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Sołowczuk A., Feasibility of increasing the asphaltic concrete’s roughness in a technological process. MOTOAUTO’96” - Third International Scientific Conference on International Comustion Engines and Vehicles Varna 26-28 September 1996, vol. 3 s. 93-96.

 109. 1995
 110. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Nowoczesne technologie, materiały w budownictwie drogowym. Sympozjum targowe „Gryf-Bud”, Szczecin 1995, s. 1-7.
 111. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Kraśniański J., Dodatki adhezyjne w wykonawstwie nawierzchni asfaltowych dla ruchu szybkiego. Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1995.