Publikacje mgr inż. Bartosz Budziński

  2015
 1. Budziński B., Sołowczuk A.: Wpływ zagospodarowania terenu na klimat akustyczny na terenie MOP, Przegląd komunikacyjny 2015 nr 6, s. 6-10.
 2. Budziński B., Sołowczuk A.: Stan krytyczny hałasu na terenie MOP typu I, XXVII Konferencja naukowa: Awarie Budowlane, Międzyzdroje 20-23 maja 2015, s. 825-832.
 3. Budziński B., Sołowczuk A.: Stan krytyczny hałasu na terenie MOP typu I, XXVII Konferencja naukowa: Awarie Budowlane, Międzyzdroje 20-23 maja 2015, poster.
 4. Majer S., Budziński B., Ocena nośności nawierzchni dróg o niewielkim obciążeniu ruchem belką Benkelmana, Magazyn Autostrady, 4/2015 s. 44-49
 5. Budziński B., Czuchnicki A, Niemieckie doświadczenia w budowie tras rowerowych z wykorzystaniem wałów przeciwpowodziowych; Magazyn Autostrady, 11-12/2015 s. 68-70
 6. Budziński B. Utrzymanie dróg rowerowych – nowe wyzwania i obowiązki; Drogi gminne i powiatowe, 1/2015, s. 54-59

 7. 2014
 8. Budziński B., Kształtowanie roślinności na terenie miejsc obsługi podróżnych; Drogi, Budownictwo infrastrukturalne 5/2014, s. 31-35
 9. Budziński B., Infrastruktura rowerowa w otoczeniu turystycznych szlaków rowerowych;Drogi gminne i powiatowe 6/2014, s. 15-20

 10. 2013
 11. Sołowczuk A., Budziński B., Bugaj B., Zagospodarowanie terenu MOP typu I; Drogi, Budownictwo infrastrukturalne 9/2013, s. 46-55
 12. Budziński B., Bugaj B., Ograniczenie widoczności przez parkujące pojazdy; Inżynieria Ruchu Drogowego 3/2013, s. 23-25

 13. 2012
 14. Sołowczuk A., Budziński B., Bugaj B., Oszacowanie poziomu hałasu drogowego na wybranych obiektach habitatowych na S3, XVII Nadmorskie Seminarium Mostowe, Darłówko 19 - 20 kwietnia 2012, pdf. 09 na CD.
 15. Budziński B., Bugaj B., Wpływ sposobu zamontowania ekranu akustycznego do obiektu na hałas wokół niego, IV Sesja Kół Naukowych ZUT, Szczecin 7 grudnia 2012,
 16. Sołowczuk A., Budziński B., Bugaj B., Wpływ sposobu zamontowania ekranu do kapy obiektu na poziom hałasu drogowego; Drogi, Budownictwo infrastrukturalne 7-8/2012, s. 18-30