dr inż. Robert Jurczak

  2015
 1. Jurczak R.: Ocena techniczna pap zgrzewalnych. Izolacje 2015 nr 1, s. 24-29.
 2. Jurczak R.: Nowoczesne nawierzchnie asfaltowe w budownictwie mostowym. Mosty 2015 nr 2, s. 42-43.
 3. Jurczak R.: Asfaltowe nawierzchnie dróg dla ruchu rowerowego. Magazyn Autostrady 2015 nr 3, s.64-66.
 4. Jurczak R.: Doświadczenia w zakresie utrzymania nawierzchni asfaltowych. Magazyn Autostrady 2015 nr 10, s. 40-42.
 5. Jurczak R., Białosowska E.: Starzenie poprawia kohezję asfaltów. Nawierzchnie asfaltowe 2015 nr 4, s. 4-7.


 6. 2014
 7. Jurczak R.: Asfalt naturalny w nawierzchniach mostowych. Mosty 2014 nr 4, s. 30-32.
 8. Jurczak R., Januszkiewicz P., Drozdek B.: Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie paliw w warunkach laboratoryjnych. Magazyn Autostrady 2014 nr 6, s. 32-34.
 9. Jurczak R., Brzozowska M.: Modyfikacja asfaltu drogowego 70/100 elastomerem SBS. Magazyn Autostrady 2014 nr 10, s. 24-27.
 10. Jurczak R.: Potrzebna zmiana podejścia w zakresie utrzymania dróg. Magazyn Autostrady 2014 nr 10, s. 20-22.
 11. Jurczak R., Iwaniak R.: Wybrane metody badań asfaltów modyfikowanych polimerami. Magazyn Autostrady 2014 nr 10, s. 14-15.
 12. Jurczak R.: Lepiszcze modyfikowane asfaltem naturalnym Trynidad Epure do nawierzchni mostowych. Mosty 2014 nr 6, s. 86-89.


 13. 2013
 14. Jurczak R.: Asfalty modyfikowane gumą jako alternatywa dla asfaltów modyfikowanych polimerami. Magazyn Autostrady 2013, nr 1-2, s. 52-54.
 15. Jurczak R.: (Nie)jednakowy asfalt w papie zgrzewalnej. Mosty. 2013, nr 5, s. 30-33.
 16. Jurczak R.: Analiza właściwości reologicznych asfaltów modyfikowanych polimerem. Magazyn Autostrady 2013, nr 5, s. 24-26.
 17. Jurczak R.: Guma w mieszankach mineralno-asfaltowych. Dodatek „Kauczuki i Guma w Przemyśle” 2013, nr 4, s. 16-19.
 18. Jurczak R.: Wrażliwość lepiszczy asfaltowych na starzenie. Magazyn Autostrady 2013, nr 11, s. 53-55.
 19. Jurczak R., Mieczkowski P.: Zastosowanie asfaltów naturalnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, Zachodniopomorskie Seminarium Drogowe, Szczecin 2013, [Dokument elektroniczny], 35 s.

 20. 2012
 21. Jurczak R.: Odporność mieszanek SMA na działanie oleju napędowego w warunkach laboratoryjnych. Magazyn Autostrady 2012, nr 6, s. 40-41.
 22. Jurczak R.: Zainteresowanie gumą rośnie?. Drogownictwo 2012, nr 6, s. 2004-2006.

 23. 2011
 24. Jurczak R., Dębicka J., Piłatowska N.: Przydatność asfaltów modyfikowanych w świetle badań lepkości dynamicznej. Magazyn Autostrady 2011, nr 1-2, s. 20-22.
 25. Jurczak R., Jeliński W.: Mikrodywaniki – alternatywa dla powierzchniowego utrwalania. Magazyn Autostrady 2011, nr 8-9, s. 16-17.
 26. Jurczak R.: Granulat gumowy w mieszankach mineralno-asfaltowych typu pośredniego. Magazyn Autostrady 2011, nr 10, s. 112-114.
 27. Jurczak R. Jeliński W.: Mikrodywanik – szansą na istniejące i przyszłe potrzeby w zakresie remontów. Nawierzchnie asfaltowe 2011, nr 3, s. 8-9.
 28. Jurczak R.: Nawierzchnia asfaltowa na obiektach inżynierskich Izolacje. 2011, nr 2, s. 26-28
 29. Jurczak R.: Wykorzystanie granulatu gumowego w mieszankach mineralno-asfaltowych, II Międzynarodowa Konferencja „Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym – granulat i włókna gumowe” Ożarów Mazowiecki 2011, [Dokument elektroniczny], s. 28.

 30. 2010
 31. Mallwitz K., Wöllert G., Jurczak R., Sieber R.: Auswirkungen kompositioneller Vorgaben auf die Wärmestandfestigkeit. Asphalt 2010, nr 6, s. 26-32.
 32. Jurczak R.: Wpływ ilości i rodzaju wypełniacza na właściwości zaczynów z udziałem asfaltu modyfikowanego. Magazyn Autostrady 2010, nr 5, s. 37-39.
 33. Jurczak R.: Możliwość zastosowania pyłów z odpylania kruszyw do mieszanek cementowo-gruntowych. Magazyn Autostrady 2010, nr 8-9, s. 62-65.
 34. Jurczak R.: Ocena właściwości technicznych polimeroasfaltowych pap zgrzewalnych. Izolacje 2010, nr 2, s. 20-23.
 35. Jurczak R.: Badania i ocena wpływu granulatu gumowego na właściwości betonu asfaltowego. Izolacje 2010, nr 3, s. 27-29
 36. Jurczak R.: Przepustowość i warunki ruchu na rondach dwupasowych w Szczecinie. Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje”, Kraków, 26-27 kwiecień 2010 r., Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Nr 151, s. 149-160.

 37. 2009
 38. Jurczak R.: Krajowy załącznik NA do normy PN-EN 14023. Magazyn Autostrady 2009, nr 3, s. 68-71.
 39. Jurczak R.: Stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło na drogach krajowych. Magazyn Autostrady 2009, nr 7, s. 26-28.
 40. Jurczak R.: Mieszanki niezwiązane na podbudowy a krajowy dokument aplikacyjny. Magazyn Autostrady 2009, nr 10, s. 66-70.
 41. Jurczak R.: Możliwość zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło na drogach krajowych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”, Poznań 2009, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 531-538.

 42. 2008
 43. Jurczak R.: Nawierzchnie z asfaltu lanego a normy europejskie. Magazyn Autostrady 2008, nr 7, s. 48-51.
 44. Jurczak R.: Nawierzchnie z betonu porowatego w świetle projektu krajowych wytycznych technicznych. Polskie Drogi 2008, nr 4, s. 44, 46, 48 i 50.
 45. Jurczak R., Mieczkowski P.: The Effectivenes Estimate of Asphalt Modification using SBS Elastomer, based on the application of low curves. 4thEuroasphalt and Eurobitume Congress, 21-23 May 2008, Copenhagen, Session 4, 445-449, s. 12-13.

 46. 2007
 47. Jurczak R.: Analiza właściwości betonów asfaltowych zawierających granulat gumowy ze zużytych opon samochodowych. III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Estetyka i Ochrona Środowiska w drogownictwie”, Nałęczów, 13-14 września 2007, s. 96-103.

 48. 2006
 49. Jurczak R.: Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowo-cementowych w budownictwie drogowym. Magazyn Autostrady 2006, nr 12, s. 91-94.
 50. Jurczak R.: Możliwość zastosowania asfaltu modyfikowanego miałem gumowym w nawierzchniach drenażowych. Magazyn Autostrady 2006, nr 8-9, s. 80-85.
 51. Jurczak R.: Możliwość zastosowania miału gumowego ze zużytych opon samochodowych w kompozytach izolacyjnych. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry, Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg. Politechnika Szczecińska, Szczecin 2006, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 47-54.

 52. 2005
 53. Jurczak R.: Badania niekonwencjonalne pap zgrzewalnych. Materiały Budowlane 2005, nr 7, s.19-22, 32.

 54. 2004
 55. Jurczak R.: Zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe i cieplno-wilgotnościowe dachów zielonych. Warstwy 2004, nr 2, s. 50-52.
 56. Jurczak R.: Badania nad rozszerzeniem skali ocen właściwości technicznych rolowych materiałów hydroizolacyjnych na obiektach inżynierskich. Prace Doktorantów Kierunku Budownictwo, Wydział Budownictwa i Architektury, Szczecin, 2004, s. 25-39.
 57. Stefańczyk B., Mieczkowski P. Jurczak R.: Technological and Ecological Aspects of Asphalt Modification with the Organo-Metallic Catalysts in the Manufakturing Process of Mineral-Asphalt Mixtures. 3rd Eurasphalt&Eurobitume Congress, 12-14 May 2004, Vienna, Session 1, 318-325.
 58. Jurczak R.: Określanie parametrów pap termozgrzewalnych metodami niekonwencjonalnymi. X Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe", 11-12 maja 2004, Kielce, s. 67-74.

 59. 2003
 60. Stefańczyk B., Jurczak R.: Mineralne masy tynkarskie. Warstwy 2003, nr 4, s. 46-48.
 61. Stefańczyk B., Jurczak R.: Test and evaluation of thermosealable tar paper quality with non-conventional methods. "MOTAUTO'2003", Sofia 01-03 October 2003, vol. 2, pp. 39-41.