Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Dróg i Mostów  

al. Piastów 50
70 - 311 Szczecin
Kierownik KDiM: 091-449-49-46
Sekretariat KDiM: 091-449-40-36
e-mail: kdim@zut.edu.pl
e-mail: Agata.Misztal@zut.edu.pl
NIP 852-254-50-56
REGON 320588161